Liberalernas budgetmotion för 2019

Idag presenteras Liberalernas budgetmotion för 2019. Bifogat finns ett pressmeddelande. (https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/1811-budget-19.pdf) Hela budgetmotionen går att finna på Liberalernas hemsida under eftermiddagen. Kontakt: Adam Alfredsson, pressekreterare (L) adam.alfredsson@riksdagen.se, 070-298 67 90


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar