Inspektion av anstalten i Tidaholm

Den 6–7 november inspekteras Kriminalvården, anstalten Tidaholm. Inspektionen leds av chefsJO Elisabeth Rynning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar