Ledig tjänst: riksombudsman

Övergripande om partiet Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden […]

Inlägget Ledig tjänst: riksombudsman dök först upp på SD2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar