Opcat-inspektion av arresten i Helsingborg

Den 29 augusti inspekterar Opcat-enheten Polismyndigheten, arresten Helsingborg. Inspektionen leds av enhetschef Gunilla Bergerén.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar