Efter extremtorkan – nu får bönder krishjälp av Lantmännen

Värmen och torkan har slagit hårt mot landets bönder. Som en hjälp på traven presenterar nu Lantmännen ett åtgärdpaket till sina medlemmar på knappt en kvarts miljard kronor.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar