JO:s Opcat-enhet inspekterar häktet och anstalten Saltvik

Den 14 augusti inspekterar Opcat-enheten Kriminalvården, häktet och anstalten Saltvik i Härnösand. Inpektionen leds av enhetschef Gunilla Bergerén.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar