Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att gå ned. I slutet av juni var 46 000 unga inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med 6 000 på ett år. Under juni fortsatte arbetslösheten bland ungdomar att minska tydligt, till 8,6 procent (18-24 år). Så låga nivåer har inte uppnåtts på tio år, då den var 8,2 procent i juni 2008. Strax därefter drabbades arbetsmarknaden av finanskrisen och arbetslösheten bland unga fördubblades på ett år, till 16,1 procent i juni 2009. - Vi har en fortsatt mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Det ger många jobböppningar, inte minst för


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar