Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena

Jag är ofta ute och besöker olika välfärdsverksamheter och jag ser det så tydligt och hör människor berätta det om och om igen. Jag har gått bredvid sjuksköterskor som inte har haft tid med rast på hela dagen. Som känt osäkerhet inför den enorma medicinhanteringen som de inte har fått tillräcklig fortbildning om. Jag har […]

Inlägget Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar