145 000 nya jobb

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 145 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på över 79 procent. Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Det råder en tydlig optimism bland företagen, även om stämningsläget fallit något jämfört med i höstas. Arbetsgivarna planerar för fler anställda. Det är dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar