Vi vill motverka den psykiska ohälsan genom ett psykiatrilyft

Ett tillgänglighetspaket till psykiatrin, det är ett av Vänsterpartiets vallöften. Fokus kommer att ligga på suicidprevention och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt de senaste åren och utgör idag nästan hälften av alla sjukskrivningar. Trots att många av dessa patienter hänvisas till primärvården finns i dagsläget inget krav på att alla […]

Inlägget Vi vill motverka den psykiska ohälsan genom ett psykiatrilyft dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar