Unga Feminister vill omrusta försvaret – slutreplik

Unga Feminister utgår ifrån en världsbild där krig med vapen inte kan ske, så länge den ena parten inte vill det. Men så har aldrig verkligheten sett ut. Vi delar Unga Feministers […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar