Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Det är också allt fler nyanlända som går till jobb eller studier. I april var arbetslösheten totalt 7,1 procent, jämfört med 7,5 procent för ett år sedan. I slutet av april var 350 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med 364 000 för ett år sedan. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes och utrikes födda, även om skillnaden i arbetslöshet mellan de två grupperna är stor. För inrikes födda är arbetslösheten nere på 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent. Det är också


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar