Vad händer bakom utskottens stängda dörrar?

Intervjuserie med riksdagens utskottsordförande. Vad som sker i riksdagens kammare är öppet för alla. Men där politiken förhandlas fram och bestäms är i utskotten. Men det arbetet är inte offentligt. 

Nya poster i utskotten kostar miljoner

Nya poster i utskotten kostar miljoner

NYORDNING. S och M har kommit överens om att införa andre och tredje vice ordförande i flera utskott. Något som kommer att kosta över 1,4 miljoner kronor om året. Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, menar att det dessutom försvårar utskottsarbetet.