Finansministerns uttalande om flyktingmottagande

Fråga 2017/18:551 Finansministerns uttalande om flyktingmottagande

av Johan Forssell (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansminister Magdalena Andersson har i en intervju i Dagens Nyheter den 22 december uttalat att det finns större möjligheter för flyktingar att få bostad och utbildning i andra europeiska länder. Vidare uttalar finansministern att ”de personerna har större möjligheter om de söker sig till något annat land”. Samtidigt har utbildningsminister Gustav Fridolin den 22 december uttalat att han tar avstånd från uttalandet och betonar att finansministerns åsikt inte är regeringens syn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är finansministerns uttalande i Dagens Nyheter den 22 december ministerns privata åsikt, eller är den svenska regeringens officiella hållning att asylsökande ska söka sig till andra länder?


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar