Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

I propositionen föreslås en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och som därmed drabbats av det numera upphävda kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar