Bättre villkor kan inte vänta om välfärden ska garanteras

Välfärdens framtid var på allas läppar under onsdagen och torsdagen då Sveriges kommuner och regioner - SKR (tidigare SKL) kongress ägde rum i Linköping. En av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna var att arbetet som SKR bedrivit med att införa rätt till heltid skulle fortsätta och förlängas, eftersom man anser att man fortfarande inte kommit tillräckligt långt


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar