Stor förnyelse i Liberalernas nyvalda partistyrelse

På Liberalernas landsmöte i Västerås har man fattat beslut om en ny partistyrelse. Beslutet innebär en stor förnyelse av partistyrelsen, där 14 av 25 ledamöter är nya. Följande personer har blivit valda: Nyamko Sabuni Stockholm Täby Partiordförande Johan Pehrson Örebro Örebro 1e vice partiordförande Christer Nylander Skåne Kristianstad 2e vice partiordförande Juno Blom* Östergötland Norrköping Partisekreterare Alexander Höglund Östergötland Norrköping Anna-Lena Johansson Stockholm Sollentuna Anne Kotavuopio Jatko Norrbotten Kiruna Axel Darvik Västra Götaland


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar