Enig valberedning föreslår stor förnyelse i Liberalernas partistyrelse

På Liberalernas landsmöte den 15-17 november i Västerås kommer en ny partistyrelse att utses. Valberedningen presenterar idag sitt förslag som innebär att 14 nya ledamöter föreslås väljas in i partistyrelsen. Nyamko Sabuni och Christer Nylander föreslås att återväljas som partiordförande respektive 2:e vice partiordförande. Valberedningen föreslår att Johan Pehrson utses till ny 1:e vice partiordförande.  – Jag är stolt att kunna presentera vårt förslag till ny partistyrelse för Liberalerna från en enig valberedning. Förslaget innebär en stor förnyelse av partistyrelsen, där 14 av 25


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar