Liberalerna inrättar samordningskansli i Regeringskansliet

Den 15:e augusti inrättas ett samordningskansli för Liberalerna i Regeringskansliet. Kansliet kommer att bestå av fem medarbetare från Liberalerna och arbeta med genomförandet av Januariavtalet. Organisatoriskt kommer kansliet inrättas i Statsrådsberedningen. – Januariavtalet innehåller mycket liberal och borgerlig politik som är bra för Sverige. Med ett samordningskansli får vår liberala politik ett större genomslag och vi kommer på ett bättre sätt kunna bevaka våra liberala intressen, säger Johan Pehrson, gruppledare för Liberalerna. Kansliet leds av Sophia Metelius som chef och


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar