Ulrika Modéer

Assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, tidigare statssekreterare i utrikesdepartementet

Utbildning: Fil. kand. i Internationella relationer (Göteborgs universitet, 1994)

Född 2 oktober 1969, Göteborg

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang