Nya styrelser på Bolunds (MP) myndigheter

Regeringen har utsett en ny styrelseordförande samt nya ledamöter till styrelserna för Finansinspektionen och Riksgäldskontoret.

Till Finansinspektionens styrelse har man utsett två nya ledamöter. Det är före detta chefsjuristen Charlotte Zackari samt Stefan Nyström, avdelningschef på Naturvårdsverket. 

Nuvarande ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter har omvalts. 

Finansinspektionen:

 • Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding
 • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
 • Marianne Eliason, f d justitieråd
 • Peter Englund, professor
 • Astri Muren, professor
 • Hans Nyman, hovrättsråd
 • Mats Walberg, hovrättsråd
 • Erik Thedéen, generaldirektör för FI

 

Riksgäldskontoret

Gunilla Nordlöf arbetar i dag som generaldirektör för Tillväxtverket. Nu har regeringen utsett henne till ordförande i Riksgäldskontorets styrelse. Före detta riksrevisorn Jan Landahl som ny vice ordförande och förordnat justitierådet Inga-Lill Askersjö som ny ledamot i styrelsen.

Nya styrelsen:

 • Gunilla Nordlöf, ordförande
 • Jan Landahl, vice ordförande
 • Ann-Christine Lindeblad
 • Helena Thunander Holmstedt
 • Rikard Forslid
 • Ylva Hedén Westerdahl
 • Nils Öberg
 • Inga-Lill Askersjö
 • Riksgäldsdirektör Hans Lindblad

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang