Nytt om namn


Födelsedagar

Gulan Avci
Gulan Avci

Riksdagsledamot (L), förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
42 år den 20 augusti (född Turkiet ).

Elin Gustafsson
Elin Gustafsson

Riksdagsledamot (S)
30 år den 21 augusti.

Niklas Johansson
Niklas Johansson

Statssekreterare på utrikesdepartementet hos Ann Linde
49 år den 21 augusti (född Boo).
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (1998)

Stefan Attefall
Stefan Attefall

Ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och strategisk rådgivare åt Veidekke, tidigare civil- och bostadsminister (KD)
59 år den 21 augusti (född Lycksele).
Utbildning: Fil.kand i statsvetenskap och nationalekonomi

Teresa Carvalho
Teresa Carvalho

Riksdagsledamot (S)
35 år den 22 augusti (född Åby, Norrköpings kommun).
Utbildning: Pol.mag i statsvetenskap (Linköpings uni. 2009)

Christina Forsberg
Christina Forsberg

Generaldirektör Centrala studiestödsnämnden (CSN) och ordförande i Tillitsdelegationen
55 år den 22 augusti (född Gävle).
Utbildning: Jur.Mag (Uppsala uni. 1991)

Bengt Westerberg
Bengt Westerberg

Styrelseproffs, tidigare partiledare Folkpartiet, tidigare socialminister
76 år den 23 augusti (född Solna).
Utbildning: med.kand (Karolinska institutet, 1964), fil.kand (Stockholms uni. 1974)

Ewa Thalén Finné
Ewa Thalén Finné

Ledamot i valprövningsnämnden, f.d. riksdagsledamot (M), f.d. riksdagens förste vice talman
60 år den 24 augusti (född Stockholm).
Utbildning: Beskattningsrätt (Stockholms uni. 1982-1982), juridisk översiktskurs (Lunds uni. 1984-1984)

Leif Jakobsson
Leif Jakobsson

Statssekreterare vid finansdepartementet hos Magdalena Andersson
64 år den 24 augusti (född Malmö).
Utbildning: Gymnasieutbildning

Eva Lindström
Eva Lindström

Ledamot i Europeiska revisionsrätten, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet
62 år den 24 augusti (född Stockholm).
Utbildning: Fil.kand i nationalek, ek. historia, företagsekonomi och statistik (Stockholms uni. 1983)

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang