Röda Korset söker Rådgivare samhällspåverkan vikariat
Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Sök jobb
Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer. Den svenska organisationen har sin bas i ca 650 lokala kretsar, med stöd av 390 tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen. Svenska Röda Korset har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. I ökande grad vill vi påverka och bidra till diskussionen hur vi långsiktigt stödjer samhällets och människors egen förmåga till hållbar utveckling - både i Sverige och på plats i andra länder. Vi behöver fortsätta förändra och modernisera oss, och det behöver du hjälpa oss att förverkliga. Sista ansökan 2022-05-29 Rådgivare samhällspåverkan Vill du vara med och driva påverkansarbete som gör verklig skillnad? Vi söker en vikarierande rådgivare inom samhällspåverkan, public affairs och opinionsbildning. Hos Svenska Röda Korset får du möjlighet att använda din kunskap, dina erfarenheter och ditt nätverk för att skapa förändring för människor i utsatthet. Om tjänsten: För att lyckas i rollen bör du ha goda kontakter inom svensk politik på nationell nivå liksom kunskap om aktuell politisk utveckling i Sverige relevant för ämnena inom Svenska Röda Korsets påverkansstrategi. Röda Korset fokuserar på hälsofrämjande och samhällets hälsoklyftor, svensk krisberedskap, migrationspolitik och biståndsfrågor. Du har mycket god vana att på ett kommunikativt sätt leda projekt och att ansvara både för strategi, innehåll och praktiskt genomförande av events. Påverkansarbete inom Svenska Röda Korset bedrivs decentraliserat av experter placerade tvärsöver avdelningar och enheter inom organisationen. Tjänsten kräver därför stor förmåga att skapa tydlighet för denna grupp och organisationens ledning runt målsättningar, måluppföljning och strategi. Det är ditt uppdrag att visa hur och med vilka resultat som vi uppnått förändring för människor i utsatthet genom vårt påverkansarbete. Röda Korsets viktigaste verktyg är dialogen med beslutsfattare där vi utgår från vår expertis och verksamhet. Som rådgivare till våra experter som arbetar i våra verksamheter omsätter du kunnande och empiri till budskap och förändringsförslag. Du kommer att ansvara för att genom samarbete inom organisationen ta fram ståndpunkter, budskap och strategier. Du rådgör och avgör tillsammans med experter och pressekreterare när det kan finnas behov av att också bedriva opinionsbildande kommunikation. Du arbetar på organisationens kommunikationsenhet och ingår i press- och påverkansteamet. Vi söker dig som har:
 • Flera års erfarenhet av påverkansarbete inom ideell eller politisk sektor, ett stort kontaktnät inom svensk politik på nationell nivå samt gedigna kunskaper om dagens aktuella politiska skeenden.
 • Förmåga att skapa strategier och aktiviteter som gör Röda Korset till en relevant aktör med möjlighet att påverka politiska beslut som har inverkan på Svenska Röda Korsets prioriterade frågor.
 • Erfarenhet av projekt, satsningar eller samarbeten med lokal eller regional förankring inom medlems- och/eller ideell organisation.
 • God förmåga att i nära samarbete med experter, pressteam och ledning ta fram budskap för opinionsbildning.
 • God analytisk förmåga att mäta, följa upp och utvärdera insatser inom påverkansarbete.
 • Goda projektledaregenskaper och förmåga att tydligt förmedla för många olika intressenter hur ett projekt är upplagt, dess mål, deltagares olika roller och steg i genomförandet.
I tillägg vill vi att du
 • Är en god skribent med stor erfarenhet av att skriva debattartiklar, sakpolitiska texter och en van användare av sociala medier.
 • Talar och skriver svenska och engelska flytande.
 • Är en driven och systematisk person med stor förmåga att samordna, skapa tydlighet, sätta mål och återkoppla runt effekt av insatser.
 • Har både strategisk höjd att ta fram påverkansinsatser och planer och samtidigt viljan att praktiskt arbeta med seminarier och andra event.
 • Kan bygga goda relationer och samarbetar väl med många olika intressenter.
Övrigt: Detta är en visstidstjänst fr o m 15 augusti 2022 till 15 september 2023 placerad på vårt kontor i Stockholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till tf enhetschef för kommunikation, Josefine Karlsson, josefine.karlsson@redcross.se Ansök genom att svara på frågorna i formuläret samt bifoga CV. Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 maj. Här hittar du kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss. Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster.
  Sök jobb

  Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
  Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget