Februari 2020

Lördag 22 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

  Sista datum att redovisa uppdraget. 

Januari 2020

Måndag 20 januari

 • Utredning: Strängare regler om utländska månggiften, Dir. 2018:68

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 17 januari

KL. 16:00
 • Ljus för Raoul

  Årlig ljuscermoni för Raoul Wallenberg. 

KL. 12:00
 • Seminarium: Löser friare hyror problem på hyresmarknaden?

  Om reglerande av hyror och dess effekt på bostadsmarknaden.

KL. 9:00
KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister Per Bolund (MP) svarar på följande interpellationer:

  Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP) svarar på följande interpellation:

   

Torsdag 16 januari

KL. 17:30
 • Seminarium: Boklansering av Till globalismens försvar

  Om internationellt samarbete för fred genom historien. 

KL. 12:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträde i riksdagen.

Onsdag 15 januari

KL. 16:00
KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Årets första partiledardebatt i riksdagen

 • Utredning: Översyn av yrket personlig assistent, Dir. 2018:72

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 14 januari

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Följande ministrar deltar i interpellationsdebatter:

  • Socialminister Lena Hallengren (S)
  • Finansminister Magdalena Andersson (S)
  • Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S)
  • Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)
  • Utrikesminister Ann Linde (S)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)
  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
KL. 11:00
 • Seminarium: Framtidens ramverk för finanspolitiken – hur ska det se ut?

  Om statens framtida finanspolitik.

KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 8:00
 • Seminarium: SNS/SHOF Finanspanel med ECB:s tidigare chefekonom Peter Praet

  Om gränserna för Sveriges penningpolitik.

Söndag 12 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Folk och Försvars Rikskonferens

  Om Sveriges försvar och samhällets krisberedskap. 

Fredag 10 januari

KL. 9:00

Torsdag 9 januari

KL. 12:00
 • Utskotten sammanträder

  Försvarsutskottet och utrikesutskottet sammanträder i riksdagen.

Onsdag 1 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet

  Sista datum att redovisa uppdraget.