Oktober 2020

Tisdag 20 oktober

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

Måndag 19 oktober

KL. 18:00
 • Föreläsning: Kräva handling eller gör-det-själv?

  STOCKHOLM. ABF Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bjuder in till en föreläsning om klimatrörelsen och förhållandet till staten.

KL. 8:30
 • Webbinarium: Människoexploatering i arbetslivet

  WEBB. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium för att uppmärksamma EU:s Anti trafficking day och för att uppmärksamma arbetet mot människoexploatering i arbetslivet. 

Söndag 18 oktober

Fredag 16 oktober

KL. 9:00
KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att bedöma behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-deklarationen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lämna förslag till en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Torsdag 15 oktober

KL. 12:00
 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. EU-toppmöte i Bryssel som arrangeras av Europeiska rådet. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB att göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

 • Regeringsuppdrag: Erbjudande till regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 14 oktober

KL. 14:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:30
 • Webbinarium: Finansministern presenterar budgetpropositionen för 2021

  WEBB. SNS anordnar ett seminarium där finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar regeringens budgetproposition 2021. 

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Lokalekonomidagarna 2020

  WEBB. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) står värd för årets Lokalekonomidagar. Under konferensen möts forskare och praktiker och diskuterar lokal ekonomi och sociala innovationer.

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Lokal utveckling av ungdomspolitiken

  WEBB. MUCF arrangerar en konferens om hur vi kan omvandla siffror och rapporter till beslut och handling som gör verklig skillnad för unga.