Februari 2023

Onsdag 15 februari

 • Utredning: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende, Dir. 2020:11

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Januari 2021

Måndag 18 januari

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Delaktighetsdagen 2021 – Agenda 2030 och universell utformning

  WEBB. Myndigheten för Delaktighet arrangerar ett seminarium om vikten av att alla, oavsett ålder, funktionsförmåga eller kön, kan delta och ta del av resultatet av arbetet med Agenda 2030.

Fredag 15 januari

KL. 14:12
 • Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Torsdag 14 januari

KL. 12:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

Onsdag 13 januari

KL. 9:00

Tisdag 12 januari

KL. 13:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Fredag 8 januari

KL. 9:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 7 januari

KL. 13:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 6 januari

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Tisdag 5 januari

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

Måndag 4 januari

KL. 16:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

December 2020

Torsdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

  Uppdraget ska redovisas av Skolverket och Socialstyrelsen senast 2020.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande, Dir. 2020:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Konjunkturinstitutet att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av utbrottet av sjukdomen covid-19 för 2020–2022

  Sista datum att redovisa uppdraget.