Juni 2020

Måndag 1 juni

 • Sista datum för utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagen att redovisa uppdraget

April 2020

Fredag 3 april

KL. 10:00
 • Webbinarium: Coronakrisen - Hur påverkas arbetsmarknaden?

  WEBB. SNS bjuder in till ett webbinarium i deras serie om coronakrisen. Denna gång handlar det om regeringens krisåtgärder och arbetslösheten.

   

KL. 9:00

Torsdag 2 april

KL. 16:00
KL. 14:10
 • Statsministerns frågestund i riksdagen

  Stefan Löfven (S) besvarar frågor från riksdagsledamöterna. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Coronakrisen - Hur påverkas ekonomin?

  WEBB. Om det ekonomiska läget och åtgärder som behövs. 

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

Onsdag 1 april

KL. 16:00
KL. 14:15
 • Webbinarium: Coronakrisen - Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle

  WEBB. SNS bjuder in till ett webbinarium i deras serie om coronakrisen. Denna gången handlar det om de långsiktiga effekterna av åtgärderna för att minska smittspridningen. 

KL. 12:00
 • Webbinarium: En effektiv och rättvis fastighetsskatt

  WEBB. Fores bjuder in till ett webbinarium via deras YouTube-kanal där de lanserar sin rapport "Rättvis och effektiv fastighetsskatt – slutsatser av reformen 2008". 

KL. 8:30
 • INSTÄLLT. Rapportlansering: Global Entrepreneurship Monitor 2020

  STOCKHOLM. Entreprenörskapsforum lanserar rapport om svensk entreprenörskap för tionde året i rad. 

Mars 2020

Tisdag 31 mars

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om uteblivna underrättelser om hemliga tvångsmedel

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 12:30
 • Webbinarium: Framtiden för det finanspolitiska ramverket

  ONLINE. SNS bjuder in till diskussion om det finanspolitiska ramverk som Sverige har haft i snart trettio år, och hur det bör anpassas för framtiden. 

KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för februari månad

KL. 8:00
 • Utredning: Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information, Dir. 2019:20

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier om myndighetens lokalisering

  Sista datum för Myndigheten för tillgängliga medier att slutredovisa uppdraget. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Mittuniversitetet att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

  Sista datum för Mittuniversitetet att slutredovisa uppdraget.