Augusti 2019

Onsdag 21 augusti

 • Remiss: Utkastet till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 23 augusti

 • Remiss: Reglering av vapenmagasin (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 26 augusti

 • Remiss: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 30 augusti

 • Remiss: Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen - Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)

  Sista datum att svara på remissen.

September 2019

Måndag 2 september

 • Remiss: Utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 3 september

 • Remiss: Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 10 september

 • Remiss: Skatt på plastbärkassar (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 13 september

 • Remiss: Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Svensk kärnbränslehantering ABs kompletterande yttrande

  Sista datum att svara på remissen.

Söndag 15 september

 • Remiss: En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 16 september

 • Remiss: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 17 september

 • Remiss: Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 18 september

 • Remiss: Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Biojet för flyget (SOU 2019:11)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 19 september

 • Remiss: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 september

 • Remiss: Framställan om ändring i luftfartslagen (2010:500), luftfartsförordningen (2010:770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

  Sista datum att svara på remissen.