Maj 2018

Måndag 28. maj

 • Remiss: Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 30. maj

 • Remiss: Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

  Sista datum att svara på remissen. 

Torsdag 31. maj

 • Remiss: Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Sista datum att svara på remissen. 

Juni 2018

Fredag 1. juni

 • Remiss: Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift (Skatteverkets promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 4. juni

 • Remiss: Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 5. juni

 • Remiss: Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

  Sista datum att svara på remissen. 

Torsdag 7. juni

 • Remiss: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 11. juni

 • Remiss: Transportstyrelsens framställning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 15. juni

 • Remiss: Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 25. juni

 • Remiss: Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

  Sista datum att svara på remissen. 

Lördag 30. juni

 • Remiss: Framtidens biobanker

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2018

Onsdag 1. augusti

 • Remiss: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 17. augusti

 • Remiss: Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 31. augusti

 • Remiss: Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)

  Sista datum att svara på remissen. 

September 2018

Lördag 1. september

KL. 23:00
 • Remiss: Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16)

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 3. september

 • Remiss: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

  Sista datum att svara på remissen.