Augusti 2020

Fredag 7 augusti

 • Remiss: Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 10 augusti

 • Remiss: Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Tillfällig ändring i Första−Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 14 augusti

 • Remiss: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: DS 2020:10 Ny lag om källskatt på utdelning

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 17 augusti

 • Remiss: Kompletterande promemoria till Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 18 augusti

 • Remiss: Skattereduktion för förvärvsinkomster (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Sänkt statlig inkomstskatt (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 31 augusti

 • Remiss: , God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ny punktskatt på övrig tobak (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

  Sista datum att svara på remissen.