Januari 2018

Onsdag 24. januari

 • Remiss: Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Torsdag 25. januari

 • Remiss: EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet

Februari 2018

Fredag 16. februari

 • Remiss: Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 20. februari

 • Remiss: Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 23. februari

 • Remiss: Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

  Sista datum för att svara på remissen.

 • Remiss: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

  Sista datum att svara på remissen.

Mars 2018

Fredag 2. mars

 • Remiss: Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 5. mars

 • Remiss: Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv

Tisdag 6. mars

 • Remiss: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 7. mars

 • Remiss: Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85 )

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 8. mars

 • Remiss: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 12. mars

 • Remiss: Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 15. mars

 • Remiss: Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 19. mars

 • Remiss: Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Sista datum att svara på remissen.