December 2019

Fredag 6 december

 • Remiss: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 9 december

 • Remiss: Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 13 december

 • Remiss: Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 19 december

 • Remiss: Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 december

 • Remiss: Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Betänkandet Sveriges miljöövervakning dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

  Sista datum att svara på remissen.

Januari 2020

Torsdag 2 januari

 • Remiss: Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 7 januari

 • Remiss: Skatteverkets promemoria Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 8 januari

 • Remiss: Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 10 januari

 • Remiss: Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 13 januari

 • Remiss: Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd (Promemoria)

  Remissvaren ska ha kommit in senast den 13 januari 2020.

Tisdag 14 januari

 • Remiss: Remisslista Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 15 januari

 • Remiss: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 17 januari

 • Remiss: Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Promemoria) (Ds 2019:25)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 22 januari

 • Remiss: Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Utkastet till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

  Sista datum att svara på remissen.