Januari 2021

Fredag 29 januari

KL. 9:00

Söndag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kustbevakningen att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Miljöpartiets extrainsatta partikongress

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Förlängd tid för uppdraget att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (SLU)

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Februari 2021

Måndag 1 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 2 februari

 • Konferens: Forum jämställdhet 2021

  STOCKHOLM. Sveriges kvinnolobby, Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm arrangerar en konferens på temat Jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Att trygga förtroendevalda

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om att systematiskt arbeta förebyggande mot hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Onsdag 3 februari

KL. 14:00
 • Webbinarium: Economic responses and optimal restrictions to mitigate Covid-19

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur olika restriktioner tas emot beroende på vårdsystem, befolkningens beteende och demografin. Vilken policy passar vilka länder?

Fredag 5 februari

KL. 9:00
 • Webbinarium: Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

  WEBB. Kommuninvest arrangerar ett seminarium om välfärdens påfrestningar och hur ekonomisk hållbarhet kan uppnås på lokal och regional nivå.

Torsdag 11 februari

KL. 10:00
 • Seminarium: Styra och leda i förändring

  STOCKHOLM. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till ett program för ledande förtroendevalda i kommuner och regioner. Hur leder man i förändring?

Fredag 12 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 15 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 16 februari

KL. 13:00
 • Webbinarium: Privatisering av välfärdstjänster

  WEBB. Institutet för näringslivsforskning arrangerar ett seminarium om boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, om privatiseringen av svensk välfärd. 

Onsdag 24 februari

KL. 9:00
 • Utrikespolitisk debatt i riksdagen

Fredag 26 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om att utreda förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder

  Sista datum att redovisa uppdraget.