Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning
Departement: Finansdepartementet, Justitiedepartementet
Utskott: Civilutskottet
Status: Proposition


Utredningsuppdraget gäller den begränsade frågan hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Promemorian utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet.

24/11
2020
PROPOSITION

Proposition: Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

14/10
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

28/4
2017
SOU/DS

DS: Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (DS 2017:13)

Utredaren har överlämnat "Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning" till finansdepartementet.

28/4
2017
REMISS

Remiss av Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning, Ds 2017:13.