Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

2/12
2020

SKR: Almegas snäva perspektiv förstärker våra farhågor

SLUTREPLIK. SKR kräver att den nya arbetsförmedlingen ska fungera väl i hela landet, för alla. Almega uppvisar i sin replik en mycket förenklad bild som inte tar arbetslösas behov och hela landets utmaningar på allvar, skriver SKR:s Anders Knape (M).

Läs mer
25/11
2020

"SKR:s oro för vita fläckar är obefogad"

REPLIK. Det kommer finns strategier som säkerställer etablering i hela landet. Därför ser vi ingen anledning att nu driva på för att Arbetsförmedlingen ska börja ingå överenskommelser med enskilda kommuner, skriver tre företrädare för Almega.

Läs mer
13/11
2020

Företag om utredning: "Smygkommunalisering av arbetsmarknadspolitiken"

REMISS. En utredning föreslår att kommuner ska få konkurrera med företag om matchningstjänster för arbetssökande. Näringslivet ger svidande kritik och vill införa begränsningar som skyddar konkurrensneutraliteten.

Läs mer
13/11
2020

Företagen om utredning: "Smygkommunalisering av arbetsmarknadspolitiken"

REMISS. En utredning föreslår att kommuner ska få konkurrera med företag om matchningstjänster för arbetssökande. Näringslivet ger svidande kritik och vill införa begränsningar som skyddar konkurrensneutraliteten.

Läs mer
13/11
2020

SKR: Framtidens Arbetsförmedling måste fungera

DEBATT. Kommunerna har kostnader på runt tio miljarder kronor årligen som kan hänföras till brister i arbetsmarknadspolitiken. När Nya Arbetsförmedlingen nu byggs behöver regeringen, C och L ge garantier för att staten tar ansvar fullt ut, skriver Anders Knape (M).

Läs mer
3/7
2020

Kommuner får konkurrera om matchningstjänster för arbetssökande

KONKURRENS. En ny utredning slår fast att kommunerna får konkurrera med privata utförare om att erbjuda rusta- och matchatjänster för arbetssökande. – Det finns en påtaglig risk att vi får en kommunaliserad arbetsmarknadspolitik, säger Andreas Åström, Almega. 

Läs mer
26/6
2020
SOU/DS

SOU: Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna" till arbetsmarknadsdepartementet.

31/1
2020

Snabbaste leverantören vinner i AF:s nya matchningstjänst

MATCHNING. Kommunernas roll är fortfarande oklar i Arbetsförmedlingens (AF) nya tjänst Rusta och matcha. Ersättningsmodellen premierar snabba leverantörer och har högre krav på jämställda resultat. – Det finns en del risker med “creaming” och “parking”, säger Johanna Schumacher, AF.

Läs mer
22/11
2019

Direktiv klara till AF-utredning om kommunernas roll

ARBETSFÖRMEDLINGEN. En utredare får i uppdrag att se över hur kommunerna ska bli leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Läs mer
22/11
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Regeringen har tillsatt en utredning.