Wallström vill debattera – inte utreda – Nato

SÄKERHET. Gärna en folklig debatt, men ingen utredning om Nato. Regeringen bromsar Alliansens krav. En utredning skulle rent av skapa ökad osäkerhet, enligt utrikesminister Margot Wallström (S).

De senaste månaderna har Nato, och frågan om för- och nackdelarna med ett medlemskap ska utredas, diskuterats flitigt.  Nato var också det bärandet temat i torsdagens extra riksdagsdebatt om säkerhetspolitiken. Läge är dock oförändrat. De fyra borgerliga partierna vill ha en utredning som ska ge underlag för en fördjupad politisk diskussion, anser de. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill inte ha någon utredning.

Utrikesminister Margot Wallström höll fast vid sin och regeringens linje: den militära alliansfriheten ska bestå, Sverige ska fortsätta sitt samarbete med Nato och andra aktörer, men det finns inga skäl att dra i gång en statlig utredning om Nato.

– En sådan utredning skulle skapa onödig osäkerhet och polarisering i dagens osäkra läge, sade Wallström. 

Login