VTI kartlägger trafikens kostnader

EKONOMI. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått regeringens uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

Uppdraget omfattar alla trafikslag samt gods- och persontransporter. VTI ska beskriva kostnader i olika regioner i Sverige. Kostnaderna ska dessutom jämföras med motsvarande kostnader i andra EU-länder.

I uppdraget ingår även att VTI ska titta på hur konkurrenssituationen för näringslivet ser ut när det gäller samhällsekonomiska kostnader i Sverige och i omvärlden.

– Alla transportslag betalar idag skatter och avgifter för infrastruktur, men dessa kan behöva göras mer effektiva. VTI hade tidigare ett liknande uppdrag men regeringen bedömer att frågan om rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

VTI ska delredovisa uppdraget till näringsdepartementet senast den 1 november 2016.

Forrige artikel Sanktioner mot Ryssland Næste artikel Revisorer granskar mottagning av flyktingbarn
Jallow (V): Politikernas tystnad är det yttersta sveket

Jallow (V): Politikernas tystnad är det yttersta sveket

DEBATT. Kommer partierna att arbeta för att förverkliga EU-parlamentets resolution mot rasism eller var tryckningarna på ja-knappen bara en tom gest? Vi måste agera med kraft mot alla rasistiska yttringar, skriver Momodou Malcolm Jallow (V).