Viktiga lagändringar att ha koll på 2019

SAMMANSTÄLLNING. Nytt år betyder nya lagar. Altinget Rikspolitik listar ett antal viktiga lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Klyftan mellan löntagare och pensionärer skapades i och med införandena av jobbskatteavdragen. Det har rått enighet bland de politiska partierna om att därför sänka skatten för pensionärer och minska det gapet. Något som nu sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för pensionärer som har en inkomst mellan 60 500 och 1 177 000 kronor per år.

För en pensionär med 25 000 kronor i månaden före skatt betyder det att hen får en skattesänkning på 350 kronor i månaden. För de allra rikaste pensionärerna, de med en inkomst över 1 182 000 kronor per år höjs i stället skatten. Detta eftersom de tidigare har haft lägre skatt än jämförbara löntagare.  

I och med att riksdagen röstade fram Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag kommer ytterligare en skattesänkning genom att jobbskatteavdraget utökas med 10 miljarder. 

Login