Vid skillnad i syn på kvalitet i välfärden

VÄLFÄRD. Kvalitet är svårt att mäta och högre kvalitetskrav kan inte ersätta vinstbegränsningar, anser välfärdsutredaren Ilmar Reepalu. Kvalitet går visst att mäta, dundrar kritikerna. 

Ilmar Reepalu
Ilmar ReepaluFoto: Regeringskansliet
Mattias Croneborg

Den hårt kritiserade Välfärdsutredningen som under Ilmar Reepalus ledning föreslagit vinstbegränsningar av privata företag som utför välfärdstjänster kom på tisdagen med sitt slutbetänkande. Reepalu anser att det är mycket svårt att mäta kvalitet inom skola, vård och omsorg och att det därför inte går att ersätta vinstbegränsningar med olika kvalitetskrav.

– Reepalu har passat på uppdraget när han problematiserar kvalitet. Att mäta kvalitet är en viktig del i verksamheten, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, till Altinget och rabblar upp flera kvalitetsmått och hur de kan användas för att styra verksamheten. 

Men Reepalu menar att välfärdstjänster kännetecknas av att de kräver mer individuell anpassning och att forskningen visar att marknadsstyrning genom privata utförare passar bättre för tjänster som är lätta att mäta och som inte kräver särskilda investeringar. För välfärdstjänster, däremot, är det enligt Reepalu komplicerat att skriva kontrakt som fångar kvalitetsaspekten.

Dokumentation

Andra förslag från utredningen 

  • Bestämmelser om tystnadsplikt hos privata vårdgivare och enskilda verksamheter inom socialtjänsten begränsar i dag landstings och kommuners möjlighet att följa upp privata utförares verksamhet.
  • Utredningen föreslår bestämmelser om undantag från tystnadsplikten för att personuppgifter ska kunna lämnas till den offentliga huvudmannen för bland annat uppföljning och utvärdering.
  • Utredningen vill göra det enklare att följa hur skattepengar används och vill införa enhetsredovisning. På skolans områden är sådana förlag på gång. Men på vård och omsorg är det svåra att avgöra vad en enhet är. Därför ska E-hälsomyndigheten få uppdrag att ta fram sådana definitioner.
  • Idéburna aktörers roll ska särredovisas. Statens skolverk och Socialstyrelsen ska därför presentera sin statistik uppdelad så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Utredningen menar att det kan bli aktuellt att ge idéburna aktörer undantag från olika regelverk.

 

Reaktioner  

Jan Björklund (L)

"Kvalitet går inte att mäta" säger Reepalu plötsligt. Hur vet han då att privat är dåligt? Låt folk välja själva. (twitter)

Ulf Kristersson (M)

– Om vi vill behålla valfriheten och säkra bra kvalitet i välfärden, så måste vi ställa tuffa kvalitetskrav på både privata och offentliga verksamheter. Annars finns risk att man i offentlig sektor slösar bort skattepengar och i privat sektor tjänar pengar på dålig kvalitet. 

Johan Ingerö, välfärdsansvarig på Timbro

"Vinstutredningen och regeringens hopplösa maktspel kan skapa den största sjukvårdskrisen sedan krisåren på nittiotalet, om inte någonsin. Det här är inte längre någon parlamentarisk lek." (Dagens Samhälle)

Widar Andersson, ledarskribent. Folkbaldet

"Ilmar Reepalus mission i sin avslutande artikel som välfärdsutredare är att hitta argument som motsäger förslag om att låta kvalitetskrav vara styrande för vilka verksamheter som ska beviljas skattefinansiering. Sådana argument finns inte om man inte konstruerar dem. Vilket Reepalu har gjort. Han hittar på att välfärdsverksamheter har särskilda hurkrav som gör det ogörligt och byråkratiskt överlastat att bedöma välfärdsverkssamheter utifrån kvalitet."

Ulla Andersson (V)

"De borgerliga partierna fokuserar därför på så kallade kvalitetskriterier och menar att sådana ska lösa alla problem. Det låter bra, men hittills har ingen kunnat presentera några kvalitetskriterier som skulle klara av att hantera de problem som vinstjakten ger upphov till." SvD 


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00