Veterinärer får ej bli apotekare

DJUR. Veterinärer bör inte få tillstånd att öppna apotek, enligt Läkemedels– och apoteksutredningen. Inte heller bör receptfria djurläkemedel få säljas på bensinmackar eller i mataffärer.

Försäljningen av läkemedel till djur fungerar tillräckligt bra. Den slutsatsen drar Läkemedels– och apoteksutredningen i sitt slutbetänkande.

Därför behövs det inga regeländringar som tillåter särskilda djurapotek. Inte heller anser utredaren Anna Märta Stenberg att det är en god idé att tillåta veterinärer att öppna apotek. Ett av de bärande argumenten att inte tillåta det är att Sverige i dag har en mycket låg förskrivningsgrad av antibiotika till djur. Om veterinärer även driver apotek finns det risk att vinstintresset ökar antibiotikaanvändningen.

Utredningen säger också nej till förslaget att receptfria läkemedel till djur ska kunna säljas på andra ställen än apotek, så som att huvudvärkstabletter i dag kan köpas i livsmedelsbutiken eller på bensinmacken.

Login