Vassare verk för brottsbekämpning

FÖRVALTNING. Regeringen föreslår ändrade reglerna för Skatteverket och Tullverket. Förhoppningen är att det ska underlätta för de två myndigheternas brottsbekämpande arbete.

Förslagen innebär nya moderniserade författningar för behandling av personuppgifter i Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande verksamheter. Enligt regeringen ska det bli en teknikneutral och flexibel reglering där regler som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lag.

Regeringen bedömer att de nya lagarna kommer att ge myndigheterna bättre förutsättningar att jobba effektivt mot brott och använda modern teknik samtidigt som människors integritet skyddas.

Med de nya lagarna vill regeringen särskilt underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

Login