Vabbande ger lägre lön

FAMILJ. Föräldrar som ofta är hemma med sjuka barn får lägre lön än andra, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Ju fler vab-dagar en förälder tar ut, desto sämre blir löneutvecklingen.

Sambandet var särskilt tydligt för pappor.

– Att männen som vabbar förlorar mer kan tyckas förvånande, särskilt som papporna är hemma med barnen mycket mindre än mammorna, säger rapportförfattaren Katarina Boye. Men en anledning till att sambandet mellan vab och lägre lön är starkare bland pappor kan vara att arbetsgivare har andra förväntningar på dem än på mammorna.

Login