Vårdnadsbidraget bort vid nyår

FAMILJ. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas vid årsskiftet. Men en del föräldrar kan ändå få bidraget fram till december 2017.

Av alla riksdagspartier är det bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som gillar vårdnadsbidraget. När regeringen i höst lägger fram ett förslag till riksdagen om att ta bort vårdnadsbidraget lär det bli godkänt. Folkpartiet har dessutom på förhand lovat att rösta för ett sådant förslag.

I en promemoria som skickades ut från socialdepartementet på onsdagen räknar regeringen med att ett avskaffat vårdnadsbidrag kan innebära planeringssvårigheter och ökade kostnader för de cirka 100 kommuner som nu har vårdnadsbidrag. Föräldrar som får bidraget kommer troligen att vilja ha dagisplats i stället, och en plats i förskolan är dyrare för kommunen än bidraget.

Det kan också bli dyrare för staten. En del av de föräldrar som har vårdnadsbidrag kommer i stället att få statliga ersättningar, som arbetslöshetsersättning eller etableringsersättning.

Login