V hoppas på förnyad diskussion om monarkins framtid

DEMOKRATI. Vänsterpartiet ser att det uppkommit en mer kritisk hållning till finansieringen av monarkin och hoppas nu att monarkins existens prövas av riksdagen. 

Varje år skriver Vänsterpartiet en motion om att Sverige ska avskaffa monarkin. I årets motion är innehållet sig likt, och i själva huvudfrågan lär riksdagen rösta ned V-förslaget. Men partiet vädrar ändå morgonluft i frågan om monarkin.

– Vi har inte ändrat oss i frågan. Men vi märker en ändrad syn hos andra partier på apanaget, säger Mia  Sydow Mölleby (V), gruppledare i riksdagen och ledamot i konstitutionsutskottet, KU, till Altinget.

Bakgrunden är att konstitutionsutskottet tidigare i år förslog att regeringen ska tillsätta en utredning som begränsar kretsen som kan få pengar genom apanaget.

Login