Utskott: bättre stöd till veteran i utlandstjänst

FÖRSVAR. Sverige ska bli bättre på att stötta den militära och civila personal som har delaktigt i internationella insatser. Därför bör ett centrum för veteranfrågor inrättas, anser försvarsutskottet.

Utskottet uppmanar nu regeringen att granska hur ett sådant centrum ska skapas. Enligt utskottet kan en utvecklad veteranadministration bli en plattform för rehabilitering, stödsamtal, karriärväxling och forskning om utlandsveteraner.

Socialdemokraterna reserverar och anser att riksdagen borde invänta regeringens beredning av de förslag som veteranutredningen lagt fram för att ge stöd till dem som deltagit i insatser utomlands. Den utredningen, som presenterades förra våren, föreslog bland annat att en nationell veteranmyndighet ska inrättas med ett övergripande ansvar för veteranfrågor.

Riksdagen ska enligt planerna rösta om frågan den 11 mars.

Forrige artikel Nya länder täpps till för skattesmitare Næste artikel Ebolavirus klassas som samhällsfarligt
Kritik mot riksdagens ledighetsregler

Kritik mot riksdagens ledighetsregler

AVSLAG. Paula Bieler (SD) ska gifta sig, men riksdagen säger nej till ledighet för smekmånad. Det egna partiet är emot ledigheten men hon får stöd av två miljöpartister.