Utredning om nätdroger drar ut på tiden

NARKOTIKA. I början av nästa år kommer slutsatserna från den utredare som granskar hur det ska gå att snabbare stoppa nya nätdroger.

I oktober förra året tillsatte regeringen utredningen som ska lägga fram förslag för att snabbare klassificera substanser som narkotika och även tillfälligt förbjuda försäljning av preparat i väntan på narkotikaklassning. Enligt de ursprungliga planerna skulle utredningen vara klar den 1 november i år. Men under sommaren beslutade regeringen att ge utredningen ytterligare tid på sig och slutsatserna ska nu redovisas den 1 januari 2017.

En uppgift för utredaren Thomas Rolén är att granska om det går att narkotikaklassa grupper av substanser istället för göra det för varje enskild substans. Därmed kan man hindra att ett ämne som förbjuds snabbt ersätts med ett annat med samma drogeffekter, men med annan kemisk sammansättning. 

Den frågan har varit på den politiska agendan länge. Tidigare utredningar har dock avvisat en sådan klassificering, bland annat av rättssäkerhetsskäl – den som använder en drog måste kunna utläsa av lagen om just den substansen är förbjuden. Regeringen anser dock att tiden kan vara mogen för att införa en så kallad generiska klassificering. Bland annat har flera andra EU-länder infört det och dessutom har riksdagen uppmanat regeringen att utreda frågan.

Login