Utredning om Afghanistan-insatser försenas

INTERNATIONELLT. Den utredning som ska utvärdera de svenska insatserna i Afghanistan försenas tre månader. I slutet av februari nästa år ska slutsatserna redovisas. 

När utredningen tillsattes förra sommaren var planerna att den skulle var klar den 30 november i år. Men utredaren Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot (S) och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, har begärt att får mer tid på sig och i förra veckan beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv och att utredningstiden förlängs. Enligt de nya direktiven ska rapporten redovisas för regeringen senast den 28 februari 2017.

Inriktningen på utredningen ändras dock inte.

– Det sker inga förändringar i uppdraget i förhållande till det ursprungliga direktiven, säger Michael Frühling, huvudsekreterare i utredningen.

Login