Utredning föreslår nya skatteregler för tjänstepension

SKATTER. Avdragsreglerna för arbetsgivares pensionsutfästelser för anställda ska ändras 2017. Det föreslår Tjänstepensionsbeskattningsutredningen. Utredningen föreslår också mer flexibla utbetalningsregler.

Förslagen innebär att avdragen blir något mer generösa än i dag, och minskar statens inkomster.

Skatteverkets expert i utredningen tycker att flera av förslagen är för krångliga och leder till ett oklart rättsläge och gränsdragningsproblem.

Login