Utredare ska granska kommunernas effektivitet

UPPDRAG. Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, ska lämna förslag på ekonomistyrningen ska bli bättre i kommuner och regioner.

Regeringen har tillsatt utredningen för att få på plats ett sammanhållet regelverk för effektiv ekonomistyrning.

– En ändamålsenlig ekonomistyrning är en viktig förutsättning för att kommuner och regioner ska ha ordning och reda på sin ekonomi och kunna erbjuda en bra välfärd i hela landet. Det handlar bland annat om att ha väl avvägda mål som är anpassade till de lokala förutsättningarna, säger civilminister Lena Micko (S), i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande skriver regeringen att vissa kommuner och regioners svaga ekonomi kan ha att göra med att verksamheten styrs ineffektivt. Tanken med det nya regelverket är att det ska se till att kommuner och regioner får bättre förutsättningar men att det fortfarande ska vara en styrning från statens sida.

Login