Ny myndighet ska ge bättre miljöinspektion

FÖRVALTNING. En särskild miljöinspektion skulle ge en enhetlig tillsyn och stärka rättssäkerheten, enligt ett förslag från utredaren Göran Ekström. Totalt skulle nästan 400 anställda på länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt Havs- och vattenmyndigheten beröras av reformen.

Johanna Alskog

Vi föreslår att: En ny myndighet inrättas med huvuduppgift att
bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13–15 i miljöbalken.

ur utredningen Vägar till ett effektivare miljöarbete
Fakta
Utredare Göran Ekström, tidigare generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

Tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning på miljöområdet brister på många sätt i dag, enligt Miljömyndighetsutredningen som lämnades över till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) på måndagen. Att skapa en ny nationell myndighet – Miljöinspektionen – vore det bästa sättet att komma tillrätta med problemen kring effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet, enligt utredaren Göran Ekström.

I dag är tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning på miljöområdet utspritt på sju domstolar, 21 länsstyrelser, 12 miljöprövningsdelegationer, 16 nationella myndigheter samt på kommunerna. I ett första steg bör tillstånds- och tillsynsuppdragen på Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna flyttas till den nya inspektionsmyndigheten. I ett andra steg kan man överväga att flytta motsvarande uppgifter från fler myndigheter samt vissa uppgifter vid mark- och miljödomstolarna till den nya myndigheten.

Men förslaget tas emot med skepsis från klimat- och miljöminister Åsa Romson. I ett uttalande, där hon betonar att utredningen är ett arv från förra regeringen, säger hon att det är en god ambition att vilja stärka tillsynen.

Dokumentation

Andra förslag i utredningen

Naturvårdsverket ska inte längre ha i uppgift att vart fjärde år göra en fördjupad utvärdering av miljömålen. I stället ska Formas få i uppgift att regelbundet göra en samhällsövergripande utvärdering av effekterna av det miljöarbete som görs för att uppnå miljömålen. Syfte: att få en mer oberoende utvärdering av miljömålsarbetet.

Formas ska få en ny uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpad och ny forskning inom miljöområdet. Syfte: att öka tillgängligheten till forskningens resultat och identifiera behoven av ny forskning.


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.