Utredare: Mer pengar till glesbygd

UTREDNING. Utjämningssystemet för kommunsektorns kostnader ska ta mer fasta på variabler som speglar socioekonomiska förhållanden och kostnader för glesbygd. På detta sätt hoppas utredaren att kommunerna får bättre incitament i verksamheten.

– Jag tycker att det blir bättre incitament att få ut individer mot egen försörjning, säger regeringens utredare Håkan Sörman till Altinget.

Utjämningssystemet för kommunsektorns kostnader ska kompensera för att en del kommuner har högre kostnader, exempelvis för att de har fler gamla och fler barn än andra kommuner.

– Det ska ta hänsyn till vilka strukturella faktorer som skiljer mellan kommuner, säger Sörman.

Login