Utredare: Arbetet mot näthat måste prioriteras

ÖVERLÄMNING. En ny utredning menar att det behövs en nationell samling för att stärka demokratins motståndskraft. Samtidigt föreslås en ny utredning inriktad mot hur Sverige ska hantera plattformar som Facebook och Twitter där hat sprids.

För två år sedan tillsatte regeringen utredningen "Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet". Utredaren Carl Heath har rest runt i landet för att analysera och kartlägga hur desinformation, propaganda och näthat påverkar demokratin. Efter möten med cirka 50 kommuner och ett 80-tal organisationer har han kommit fram till slutsatsen att alla delar är en allvarlig utmaning för demokratin.

– Vi ser att det finns ett behov av en nationell samling och behov av en strategi för att stärka demokratins motståndskraft, säger Carl Heath till Altinget.

I dag på morgonen har betänkandet överlämnats till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Carl Heath menar att mycket behöver göras. Inte minst näthatet är ett stort problem.

Login