Unga utan jobb eller skola ska fångas upp

ARBETSLIV. Regeringen tillsätter en nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Det berättade statsminister Stefan Löfven i samband med sitt 1 maj-tal. Första steget blir att ta reda på var de finns.

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning fanns det första kvartalet i år 77 400 personer i ålder 15–24 år som inte studerar, inte arbetar och inte deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar 6,5 procent av hela åldersgruppen.

– Många finns i sina föräldrars källare, i rum med neddragna rullgardiner, i hopplöshet och passivitet, med en framtid höljd i dunkel, sade statsminister Stefan Löfven (S) i sitt tal i Sundsvall den 1 maj.

Statistiken visar att de flesta av dem är över 20 år. En majoritet av dem har arbetat tidigare.

Alla ska samverka

– Vi ska samla alla krafter för att söka upp de unga som är utanför. Skolan, sjukvården, socialtjänsten, Kronofogden, Försäkringskassan, civilsamhället – alla behöver bidra för att de ska hamna på rätt väg i livet, sade Stefan Löfven.

Den nationella samling för unga utanför som regeringen nu startar ska börja med att samla kunskaper om hur gruppen ser ut. Nästa steg blir att nå dem.

En nationell samordnare ska samla och sprida kunskap om olika insatser och se till att alla inblandade samarbetar.

MP-förslag för ett år sedan

För ett år sedan föreslog Miljöpartiet i sin motion på Alliansens vårbudget att kommunerna skulle få mer pengar för att söka upp unga som varken arbetar eller studerar. Socialdemokraterna nämnde dem inte i sin motion.

Socialdemokraterna har varit inriktade på de unga som är arbetslösa men anmälda på Arbetsförmedlingen.

Också Alliansen ägnade sig mest åt unga registrerade arbetslösa. Alliansregeringen fick kritik för det av EU-kommissionen. I rekommendationerna till Sverige 2014 konstaterade kommissionen att det finns en ungdomsgaranti, men bara för dem som anmäler sig på Arbetsförmedlingen. ”Inga framsteg har dock gjorts för att uppfylla ungdomsgarantin för unga som varken arbetar eller studerar och som inte är registrerade vid en arbetsförmedling”, skrev kommissionen i rekommendationerna.

 

Forrige artikel Miljonbelopp betalas till döda pensionärer Næste artikel Alliansen vill ha bättre märkning av vapen