Ung kriminell ska inte ha veto över straff

RÄTTSVÄSEN. Unga brottslingar ska inte kunna säga nej till att sona sitt brott genom ungdomstjänst. Det blir konsekvensen av de lagändringar som ska träda i kraft till sommaren.

Regeringen lägger nu fram en proposition som förbereddes under alliansregeringens tid. Och trots den politiska turbulens som nu råder vilar förslaget alltså på en stabil grund när riksdagen senare ska fatta beslut.

Förslagen, som ska träda i kraft den 1 juli 2015, ska göra dagens påföljder för unga kriminella tydligare. Av det skälet föreslår regeringen att det inte längre ska krävas att den unge mannen eller kvinnan samtycker för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd.

Oavlönat arbetet

Login