Underskott växer trots höjda skatter

EKONOMI. De offentliga utgifterna ökar, men utgiftstaket kommer klaras under de kommande åren om än med små marginaler.

Ekonomistyrningsverket, ESV,  presenterade på måndagen sin prognos för statens finanser. Framförallt är det flyktingmottagandet och regeringens budgetsatsningar som bidrar till utgiftsökningen. Som en följd av detta växer också underskottet i de offentliga finanserna från 1,0 procent av BNP i år till 1,3 procent år 2017. Detta trots skattehöjningar.

Överskottsmålet nås inte en enda gång under prognosperioden (2016-2019), och även om det finns en marginal till utgiftstaket så är den mindre än vad som är önskvärt. Nästa år är marginalen 8 miljarder kronor men den önskade marginalen är 18 miljarder, eller 1,5 procent av utgiftstaket.

Login