Tvärbromsen i pensionssystemet kan avskaffas

PENSION. Pensionärerna kan slippa stora svängningar i pensionsbeloppen i framtiden. Socialdepartementet har tagit fram en teknisk lösning som dämpar sänkningar av pensionerna, men också höjningar.

Förändringarna av pensionerna har åkt jojo sedan det nya pensionssystemet infördes, och det var inget som systemets konstruktörer hade förutsett.

Även om partierna i pensionsgruppen är överens om att försöka få stopp på de kraftiga svängningarna i pensionerna finns där motstånd mot att göra ändringar nu. Det skulle innebära att pensionärerna efter flera svåra år skulle få mindre höjningar de kommande åren än med nuvarande beräkningsmodell.  

Login