Två riksrevisorer hänger löst

KORTNYTT. Riksrevisionens ledningsstruktur ska utredas. Om resultatet följer tidigare utredningar kan de tre riksrevisorerna om ett drygt år bli en.

Riksdagsstyrelsen har beslutat att Riksrevisionens ledningsstruktur ska utredas. En parlamentariskt sammansatt kommitté under ledning av Mats Melin, fd justitieråd, ska se över för- och nackdelarna med olika ledningsstrukturer. Senast den 31 maj 2019 ska kommittén presentera ett, och endast ett, förslag till hur Riksrevisionen ska styras framöver. 

Utredning kom fram till utredning

Utredningen har sin grund i ett förslag från riksrevisionsutredningen 2017. Den utredningen var inte glasklar i vilken modell den förordade. I delbetänkandet som kom i maj 2017 föreslogs att antalet riksrevisorer fortsatt skulle vara tre. I sitt slutbetänkande i februari 2018 resonerade utredningen att det i stället skulle vara bäst att Riksrevisionen leddes av en ensam riksrevisor, men med två vice riksrevisorer. Dock menade utredningen att det skulle behövas utredas ytterligare. Vilket nu alltså ska ske. 

Ändring kan bli aktuell från 2020

Den parlamentariska kommittén ska förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Det står alltså kommittén fritt att komma med ytterligare ett nytt förslag, eller för den delen behålla strukturen som den ser ut nu. 

Beslut i frågan ska fattas av riksdagen hösten 2019 för att den eventuellt nya ordningen ska kunna gälla från och med 1 januari 2020.

Forrige artikel Statens servicecenter avbryter upphandling Næste artikel Kommun får borgmästare